Rhodri ap Dyfrig, S4C

Since autumn 2016, Rhodri has been working for S4C as Digital Innovation Leader. He is responsible for commissionning online short form content, developing S4C’s online platforms and ensuring that the service stays at the forefront of technological and audience change.

Ers hydref 2016, mae Rhodri yn gweithio i S4C fel Arweinydd Arloesi Digidol. Yn ei rôl mae’n gyfrifol dros gomisiynu cynnwys ffurf fer arlein, datblygu llwyfannau digidol S4C a sicrhau bod y gwasanaeth ar flaen y gad o ran datblygiadau technolegol a chyraedd cynulleidfaoedd newydd.