Professor Sonia Livingstone, London School of Economics
Title: Children’s rights as citizens in and through digital environments

Sonia Livingstone is a professor of social psychology n the Department of Media and Communications at LSE. Taking a comparative, critical and contextualised approach, Sonia’s research asks why and how the changing conditions of mediation are reshaping everyday practices and possibilities for action, identity and communication rights. She has published twenty books on media audiences, particularly examining the opportunities and risks for children and young people afforded by digital and online technologies, and with a focus on media literacy, social mediations, and children’s rights in the digital age. Her most recent books include The Class: living and learning in the digital age (2016, NYUP) and Digital technologies in the lives of young people (edited, 2014, Routledge), Meanings of Audiences (edited, 2013, Routledge) and Media regulation: governance and the interests of citizens and consumers (2012, Sage).

Sonia is a fellow of the British Psychological Society, Royal Society for the Arts, and is fellow and past President of the International Communication Association. She was awarded the title of Officer of the Order of the British Empire (OBE) in 2014. She has advised the UK government, the European Commission, the Council of Europe, UNICEF and others on the opportunities, risks and rights associated with digital technologies for children and young people. Currently she leads the projects Global Kids Online and Preparing for a Digital Future and she directed the 33-country network, EU Kids Online. See www.sonia.livingstone@lse.ac.uk, read her blog at www.parenting.digital and follow @Livingstone_S

Athro Sonia Livingstone, Ysgol Economeg Llundain
Teitl: Hawliau plant fel dinasyddion mewn a thrwy amgylcheddau digidol

Mae Sonia Livingstone yn athro seicoleg cymdeithasol yn Adran y Cyfryngau a Chyfathrebu LSE. Gan fabwysiadu ymagwedd gymharol, beirniadol a chyd-destunol, mae ymchwil Sonia yn gofyn pam a sut y mae amodau cyfryngu sy’n newid, yn ailffurfio arferion a phosibiliadau pob dydd ar gyfer gweithredu, hunaniaeth a hawliau cyfathrebu. Mae wedi cyhoeddi ugain llyfr am gynulleidfaoedd cyfryngau, gan archwilio’n arbennig y cyfleoedd a’r risgiau i blant a phobl ifanc a gynigir gan dechnolegau digidol ac ar-lein, a chan ganolbwyntio ar lythrennedd cyfryngau, cyfryngu cymdeithasol a hawliau plant yn yr oes ddigidol. Mae ei llyfrau mwyaf diweddar yn cynnwys The Class: living and learning in the digital age (2016, NYUP) a Digital technologies in the lives of young people (golygwyd, 2014, Routledge), Meanings of Audiences (golygwyd, 2013, Routledge) a Media regulation: governance and the interests of citizens and consumers (2012, Sage).

Mae Sonia yn gymrawd Cymdeithas Seicolegol Prydain, Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau, ac mae’n gymrawd ac yn gyn Llywydd y Gymdeithas Gyfathrebu Ryngwladol. Dyfarnwyd teitl Swyddog Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig (OBE) iddi yn 2014. Mae wedi cynghori llywodraeth y DU, y Comisiwn Ewropeaidd, Cyngor Ewrop, UNICEF ac eraill am y cyfleoedd, y risgiau a’r hawliau sy’n gysylltiedig â thechnolegau digidol i blant a phobl ifanc. Ar hyn o bryd, mae’n arwain prosiectau Global Kids Online a Preparing for a Digital Future, a chyfeiriodd rwydwaith EU Kids Online, a oedd yn cynnwys 33 gwlad. Gweler www.sonia.livingstone@lse.ac.uk, darllenwch ei blog trwy droi at www.parenting.digital a dilynwch @Livingstone_S