Professor Dylan Jones

Professor Dylan E. Jones has enjoyed a distinguished teaching career which began as Head of History at Ysgol Gyfun Gwyr, Swansea, in 1987. He has undertaken roles in Ysgol Gyfun Llanhari, Ysgol Gyfun Rhydywaun prior to being appointed Headteacher at Ysgol Y Cymer Rhondda in 1997 at the age of 34.

In 2000, he became Head of the Vale of Glamorgan’s first Welsh-medium school – Ysgol Gyfun Bro Morgannwg.  In 2010, he received a Distinction in the The National College Awards for Headteacher of the Year in a Secondary School in Wales.

In 2016, Prof Jones became the Dean of the Faculty of Education and Communities at the University of Wales Trintiy Saint David and is also the Director of Yr Athrofa: the Institute of Education.

Mae’r Athro Dylan E. Jones

Mae’r Athro Dylan E. Jones wedi mwynhau gyrfa ddisglair ym myd addysgu a ddechreuodd pan ddaeth yn Bennaeth Hanes yn Ysgol Gyfun Gŵyr, Abertawe yn 1987. Mae wedi ymgymryd â swyddi yn Ysgol Gyfun Llanhari ac Ysgol Gyfun Rhydywaun cyn cael ei benodi’n Bennaeth Ysgol y Cymer Rhondda yn 1997 ac yntau’n 34 oed.

Yn 2000, daeth yn Bennaeth Ysgol Bro Morgannwg, ysgol uwchradd Gymraeg gyntaf y fro.

Yn 2010, derbyniodd Ragoriaeth yng Ngwobrau Cenedlaethol y Colegau am ei waith fel Pennaeth y Flwyddyn mewn Ysgol Uwchradd yng Nghymru.

Yn 2016, daeth yr Athro Jones yn Ddeon y Gyfadran Addysg a Chymunedau ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac mae hefyd yn Gyfarwyddwr Yr Athrofa Addysg.