Kellie Williams

Kellie is a teacher and Digital Leader at Cornist Park Primary School. Kellie is passionate about enhancing teaching and learning by incorporating digital technology in the classroom. She is currently on secondment with GwE as a Regional Digital Leader and Welsh Government as a Digital Pioneer. Kellie’s work has been recognized nationally resulting in her being awarded Teacher of the Year for Wales amongst other awards for her approach to digital learning and digital citizenship.

Kellie Williams

Mae Kellie yn athrawes ac yn Arweinydd Digidol yn Ysgol Gynradd Cornist Park.  Mae Kellie yn teimlo’n angerddol ynghylch gwella addysgu a dysgu trwy gynnwys technoleg ddigidol yn yr ystafell ddosbarth.  Ar hyn o bryd, mae hi ar secondiad gyda GwE fel Arweinydd Digidol Rhanbarthol a gyda Llywodraeth Cymru fel Arloeswr Digidol.  Mae gwaith Kellie wedi cael ei gydnabod ar lefel genedlaethol, ac o ganlyniad, dyfarnwyd gwobr Athro y Flwyddyn yng Nghymru iddi, ymhlith gwobrau eraill, am ei hymagwedd tuag at ddysgu digidol a dinasyddiaeth ddigidol.