Will Gardner, CEO of Childnet and Director of the UK Safer Internet Centre

Will Gardner is the CEO of Childnet, a children’s charity working with others to help make the internet a great and safe place for children. Will Gardner has been at Childnet since 2000 and has been the CEO since 2009.

He is a Director of the UK Safer Internet Centre, in which Childnet is a partner alongside two other charities, the Internet Watch Foundation and the South West Grid for Learning, and in this role Childnet organises Safer Internet Day in the UK.

He is also a member of the Executive Board of the UK Council for Child Internet Safety, and is also on Facebook’s Safety Advisory Board. Will lives in London with his wife and their 5 children.

Will Gardner, Prif Swyddog Gweithredol Childnet a Chyfarwyddwr Canolfan Rhyngrwyd Mwy Diogel y DU

Mae Will Gardner yn Brif Swyddog Gweithredol Childnet, elusen i blant sy’n gweithio gydag eraill er mwyn helpu i sicrhau bod y rhyngrwyd yn lle gwych a diogel i blant.  Mae Will Gardner wedi bod gyda Childnet er 2000 ac mae wedi bod yn Brif Swyddog Gweithredol er 2009.

Mae’n Gyfarwyddwr Canolfan Rhyngrwyd Mwy Diogel y DU, y mae Childnet yn bartner ynddi gyda dwy elusen arall, Internet Watch Foundation a South West Grid for Learning, ac yn y rôl hwn, mae Childnet yn trefnu Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yn y DU.

Mae’n aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor y DU ar gyfer Diogelwch Plant ar y Rhyngrwyd, ac mae hefyd yn aelod o Fwrdd Cynghori Diogelwch Facebook. Mae Will yn byw yn Llundain gyda’i wraig a’u 5 o blant.