Craig Donaghy

Craig Donaghy is an Editor-in-Chief, Editor and Writer with over ten years of experience in children’s publishing. Working at BBC Worldwide and Immediate Media he worked closely with research groups and schools to produce and manage content for international brands, such as Doctor Who and Skylanders.

At SuperAwesome, Craig manages content for PopJam, a moderated and curated, content-sharing platform where young people can express themselves via user-generated content, discover and share their interests, and play games, puzzles and quizzes. As Editor-in-Chief, Craig works closely with the Community and Safety team to produce a lively, engaging, positive and creative experience for PopJam users.

Craig Donaghy

Mae Craig Donaghy yn Brif Olygydd, yn Olygydd ac yn Awdur sydd â dros deng mlynedd o brofiad ym maes cyhoeddi i blant.  Gan weithio yn BBC Worldwide ac Immediate Media, bu’n cydweithio’n agos â grwpiau ymchwil ac ysgolion er mwyn cynhyrchu a rheoli cynnwys ar gyfer brandiau rhyngwladol megis Doctor Who a Skylanders.

Yn SuperAwesome, mae Craig yn rheoli cynnwys ar gyfer PopJam, platfform rhannu cynnwys a gaiff ei guradu a’i gymedroli, lle y gall pobl ifanc fynegi eu hunain trwy gyfrwng cynnwys a gaiff ei greu gan y defnyddiwr, darganfod a rhannu eu diddordebau, a chwarae gemau, posau a chwisiau.  Fel y Prif Olygydd, mae Craig yn cydweithio’n agos â’r tîm Cymuned a Diogelwch er mwyn creu profiad bywiog, ymgysylltiol, cadarnhaol a chreadigol ar gyfer defnyddwyr PopJam.