Dr Andrew Przybylski

Title: Sorting the Wheat from the Chaff: Understanding the value of science-based evidence for young person health and functioning.

Andrew Przybylski is an experimental psychologist based at the Oxford Internet Institute. Since 2005 his research has focused on applying motivational theory to understand the universal aspects of video games and social media that draw people in, the role of game structure and content on human aggression, and the factors that lead to successful versus unsuccessful self-regulation of gaming contexts and social media use.

Dr Andrew Przybylski

Teitl:  Nithio’r Grawn oddi wrth yr Us:  Deall gwerth tystiolaeth wyddonol ar gyfer iechyd a gweithredu pobl ifanc.

Mae Andrew Przybylski yn seicolegydd arbrofol sy’n gweithio yn Sefydliad y Rhyngrwyd Rhydychen.  Er 2005, mae ei waith ymchwil wedi bod yn canolbwyntio ar weithredu theori cymhellol er mwyn deall yr agweddau cyffredinol ar gemau fideo a chyfryngau cymdeithasol sy’n denu pobl, rôl strwythur a chynnwys gemau ar dreisgarwch pobl, a’r ffactorau sy’n arwain at weithgarwch rheoleiddio llwyddiannus ac aflwyddiannus o gyd-destunau chwarae gemau a’r defnydd o gyfryngau cymdeithasol.